Lokaty bankowe, czyli jak zyskać zbytnio nie ryzykując

poniedziałek 26 styczeń antek

Inwestycje dają możliwość pomnożenia posiadanych już środków. Można inwestować w bardzo różny sposób i w zależności od jego wyboru będzie to sposób bardziej ryzykowny, z większą możliwością zysku lub też odwrotnie, czyli mniejsze potencjalne zyski, ale również niższe ryzyko takiej inwestycji. Dla tych osób, którzy nie chcą zbytnio ryzykować, na przykład poprzez inwestowanie na giełdzie, ale jednocześnie chcą mieć dość przyzwoite zyski, dobrym rozwiązaniem będą różnego rodzaju lokaty bankowe. Jest to sposób inwestowania bardzo bezpieczny, ponieważ środki nie są inwestowane przez bank zbyt agresywnie, a ponadto mamy gwarancję zwrotu środków nawet w razie niewypłacalności banku, ponieważ środki te są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakładając lokatę nie trzeba też specjalnie znać się na inwestowaniu, gdyż zrobią to za nas specjaliści z banku. Warto jednak orientować się choć trochę w tematyce lokat, ich rodzajach, aby móc wybrać opcję najodpowiedniejszą dla siebie. Oprócz tego warto też oczywiście znać aktualne rankingi, żeby wiedzieć chociażby to, który bank oferuje najkorzystniejsze warunki.

W bankach mamy do wyboru różne rodzaje lokat. Podstawowy podział bierze pod uwagę czas trwania lokat. Są więc lokaty krótkoterminowe oraz długoterminowe. D tych pierwszych należy na przykład lokata miesięczna, kwartalna, zaś do tych drugich zaliczyć można lokatę roczną, czy dwuletnią. Z reguły im większy czas trwania lokaty, tym większe jej oprocentowanie, a po drugie pieniądze dłużej na lokacie pracują. Czasem jednak bardziej opłacalna jest lokata krótkoterminowa. Tak jest na przykład wtedy, kiedy środki będziemy potrzebować w czasie krótszym niż termin zapadalności, czyli końca lokaty. Trzeba mieć bowiem świadomość, że wypłacenie środków przed tym terminem wiąże się z utratą części albo nawet całości wypracowanego zysku. Jeśli środków nie będziemy potrzebować przez długi czas, to możemy skorzystać z tzw. lokaty odnawialnej, w przypadku której zgromadzone środki znowu inwestowane są w kolejną lokatę, ale trzeba sprawdzić, na jakich warunkach, gdyż będą wtedy obowiązywały, takie, jakie są aktualnie w banku, a nie te z czasu otwierania przez nas pierwszej lokaty. Bank może na przykład oferować niższe oprocentowanie. Jeśli już o tym aspekcie mowa, to do wyboru mamy również lokaty z oprocentowaniem stałym, jak i lokaty z oprocentowaniem zmiennym. Już same nazwy sugerują, z czym się to wiąże. W pierwszym przypadku nasz zysk będzie taki, jaki wynika z oprocentowania w dniu zawierania lokaty, zaś w drugim przypadku będzie on zależny od zmian stóp procentowych. W przypadku ich obniżki będzie on mniejszy i to stanowi właśnie ryzyko takiej lokaty, ale z drugiej strony możliwa jest również podwyżka stóp procentowych, co dałoby możliwość uzyskania większych zysków. Możliwe jest również założenie lokaty walutowej, ale tu zyski będą z kolei zależne od aktualnego kursu danej waluty. Wybór lokat różnego rodzaju jest bardzo szeroki, więc nie powinno być ze znalezieniem opcji odpowiedniej dla siebie.