Lokata strukturyzowana dla kogo najlepsza

piątek 27 marzec antek

Lokata strukturyzowana to rodzaj bankowej lokaty skierowanej do osób, które oprócz bezpieczeństwa jakie gwarantują tradycyjne terminowe lokaty chciałyby uzyskać też wyższe zyski niż te na tradycyjnych lokatach bankowych. Ta forma lokaty oznacz również , że nie zawsze musimy zyskać, ale zawsze ponosimy ryzyko straty.

Lokata strukturyzowana jest instrumentem finansowym, który składa się z co najmniej dwóch części. Przeważnie jest część oszczędnościowa, oraz część inwestycyjna. Najczęściej większa część kapitału od 70 do 95 procent lokowana jest w bezpieczne instrumenty finansowe takie jak na przykład obligacje skarbowe. Pozostała część kapitału lokowana jest w instrumenty o wiele wyższym zysku, jednak o zwiększonym ryzyku z tym związanym. Tak zwana „bezpieczna” część naszej lokaty bankowej strukturyzowanej ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo naszego kapitału w pełnym lub częściowym zakresie.

Lokata strukturyzowana musi cechować się takimi czynnikami jak pełna , lub też częściowa ochrona zdeponowanego kapitału. Bank w którym zakładamy lokatę strukturyzowaną musi określić w jakim stopniu gwarantuje nam ochronę kapitału początkowego, na przykład sto procent ochrony kapitału.

Lokata strukturyzowana powinna posiadać zdefiniowany konkretnie czas inwestycji. Lokata tego typu musi posiadać ustanowioną formułę wyliczania stopy zwrotu, a także warunki jej uzyskania. Musimy również mieć informację o tym w co bank zainwestuje tą ryzykowną część lokaty strukturyzowanej. Lokaty inwestycyjne bazują na takich środkach jak : kurs walutowy, indeksy giełdowe, materiały i surowce szlachetne. Jedną z odmian lokat strukturyzowanych są lokaty z funduszem inwestycyjnym. Lokata strukturyzowana to produkt na którym możemy rzeczywiście zyskać, lub tez rzeczywiście stracić. Nasz zysk zależy od d efektywności części inwestycyjnej lokaty, oraz od poziomu inflacji jaki ma miejsce w kolejnych latach naszego oszczędzania. Zapamiętajmy, że lokata strukturyzowana to bezpieczna część lokaty, która gwarantuje nam określony zysk plus część inwestowana, która jest zwykle mniej bezpieczna częścią z uwagi na ryzyko jakim jest obarczona. Lokata strukturyzowana to produkt bankowy do osób, które chcą inwestować swoje pieniądze, ale boją się ryzyka z tym związanego. Dzięki temu rodzajowi lokaty bankowej są w stanie zapewnić sobie ochronę włożonego kapitału nawet w stu procentach, a zyski jak to mówią zależą od mądrego inwestowania i zwyczajnego szczęścia w dobrych i zyskownych inwestycjach za sprawa banku w którym założymy tego typu lokatę.