Kredyt gotówkowy, czyli pieniądze na ważne wydatki

piątek 13 marzec antek

Posiadamy różnego rodzaju wydatki o różnej wysokości. Nie zawsze jesteśmy je w stanie zrealizować wykorzystując środki, które w danej chwili posiadamy. Po prostu ich ilość jest zbyt mała. Czasem rozwiązaniem jest oszczędzanie, ale w niektórych przypadkach uzbieranie odpowiedniej kwoty trwałoby zbyt długo. Dlatego często najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Dużą zaletą tego kredytu jest to, że jest on dość uniwersalny, ponieważ może on zostać przeznaczony na niemal dowolny cel konsumpcyjny.

Koszty kredytu można zoptymalizować poprzez wybór odpowiedniej oferty. Najważniejszym parametrem pod tym względem jest oprocentowanie kredytu. Jest to wskaźnik, który bezpośrednio określa, ile będzie kosztował nas kredyt. Trzeba mieć jednak świadomość, że oprocentowanie jest zależne od stóp procentowych i kiedy zmienia się ich wysokość, również ono może się zmieniać. Duże znaczenie ma jednak to, jaki rodzaj oprocentowania wybierzemy. Jeśli mamy kredyt z oprocentowaniem zmiennym, to oprocentowanie będzie wyższe, kiedy podniesiona zostanie wysokość stóp procentowych, zaś niższe, kiedy stopy zostaną obniżone. Z kolei wybierając oprocentowanie stałe, możemy być praktycznie pewni, że jego wartość, która została ustalona na samym początku pozostanie na niezmiennym poziomie do czasy spłaty kredytu. Oprócz całkowitych kosztów dość duże znaczenie ma również miesięczny koszt, który zależy od tego, jaka jest wysokość rat. Optymalna oferta to więc taka, która ma dopasowaną do naszych możliwości ilość oraz wysokość rat. Jeśli jesteśmy w stanie ponieść większe koszty kilku pierwszych rat, to możemy zdecydować się na raty malejące. W takim przypadku odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału. Przez to pierwsze raty będą dość spore, zaś kolejne coraz mniejsze. Ostatnia rata, to już niemal sama część kapitałowa z minimalną wartością odsetek.

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, musimy przygotować się na fakt, że bank poprosi nas o jakieś zaświadczenie o dochodach, czy też będzie wymagane zabezpieczenie kredytu w postaci podżyrowania przez inna osobę, albo też ubezpieczenie kredytu. Ubezpieczenie kredytu jest też coraz częściej oferowane wraz z ofertą kredytową. Warto zainteresować się, jaki zakres obejmuje ubezpieczenie. Jeśli zaciągamy większa kwotę kredytu na dłuższy termin spłaty, tym lepsze powinno być ubezpieczenie i uwzględniać jak najwięcej okoliczności.


Commenti per "Kredyt gotówkowy, czyli pieniądze na ważne wydatki"