Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/boss/public_html/brakoplat.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Brak opłat

Lokata strukturyzowana dla kogo najlepsza

piątek 27 marzec antek

Lokata strukturyzowana to rodzaj bankowej lokaty skierowanej do osób, które oprócz bezpieczeństwa jakie gwarantują tradycyjne terminowe lokaty chciałyby uzyskać też wyższe zyski niż te na tradycyjnych lokatach bankowych. Ta forma lokaty oznacz również , że nie zawsze musimy zyskać, ale zawsze ponosimy ryzyko straty.

Lokata strukturyzowana jest instrumentem finansowym, który składa się z co najmniej dwóch części. Przeważnie jest część oszczędnościowa, oraz część inwestycyjna. Najczęściej większa część kapitału od 70 do 95 procent lokowana jest w bezpieczne instrumenty finansowe takie jak na przykład obligacje skarbowe. Pozostała część kapitału lokowana jest w instrumenty o wiele wyższym zysku, jednak o zwiększonym ryzyku z tym związanym. Tak zwana „bezpieczna” część naszej lokaty bankowej strukturyzowanej ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo naszego kapitału w pełnym lub częściowym zakresie.

Lokata strukturyzowana musi cechować się takimi czynnikami jak pełna , lub też częściowa ochrona zdeponowanego kapitału. Bank w którym zakładamy lokatę strukturyzowaną musi określić w jakim stopniu gwarantuje nam ochronę kapitału początkowego, na przykład sto procent ochrony kapitału.

Lokata strukturyzowana powinna posiadać zdefiniowany konkretnie czas inwestycji. Lokata tego typu musi posiadać ustanowioną formułę wyliczania stopy zwrotu, a także warunki jej uzyskania. Musimy również mieć informację o tym w co bank zainwestuje tą ryzykowną część lokaty strukturyzowanej. Lokaty inwestycyjne bazują na takich środkach jak : kurs walutowy, indeksy giełdowe, materiały i surowce szlachetne. Jedną z odmian lokat strukturyzowanych są lokaty z funduszem inwestycyjnym. Lokata strukturyzowana to produkt na którym możemy rzeczywiście zyskać, lub tez rzeczywiście stracić. Nasz zysk zależy od d efektywności części inwestycyjnej lokaty, oraz od poziomu inflacji jaki ma miejsce w kolejnych latach naszego oszczędzania. Zapamiętajmy, że lokata strukturyzowana to bezpieczna część lokaty, która gwarantuje nam określony zysk plus część inwestowana, która jest zwykle mniej bezpieczna częścią z uwagi na ryzyko jakim jest obarczona. Lokata strukturyzowana to produkt bankowy do osób, które chcą inwestować swoje pieniądze, ale boją się ryzyka z tym związanego. Dzięki temu rodzajowi lokaty bankowej są w stanie zapewnić sobie ochronę włożonego kapitału nawet w stu procentach, a zyski jak to mówią zależą od mądrego inwestowania i zwyczajnego szczęścia w dobrych i zyskownych inwestycjach za sprawa banku w którym założymy tego typu lokatę.


Kredyt gotówkowy, czyli pieniądze na ważne wydatki

piątek 13 marzec antek

Posiadamy różnego rodzaju wydatki o różnej wysokości. Nie zawsze jesteśmy je w stanie zrealizować wykorzystując środki, które w danej chwili posiadamy. Po prostu ich ilość jest zbyt mała. Czasem rozwiązaniem jest oszczędzanie, ale w niektórych przypadkach uzbieranie odpowiedniej kwoty trwałoby zbyt długo. Dlatego często najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Dużą zaletą tego kredytu jest to, że jest on dość uniwersalny, ponieważ może on zostać przeznaczony na niemal dowolny cel konsumpcyjny.

Koszty kredytu można zoptymalizować poprzez wybór odpowiedniej oferty. Najważniejszym parametrem pod tym względem jest oprocentowanie kredytu. Jest to wskaźnik, który bezpośrednio określa, ile będzie kosztował nas kredyt. Trzeba mieć jednak świadomość, że oprocentowanie jest zależne od stóp procentowych i kiedy zmienia się ich wysokość, również ono może się zmieniać. Duże znaczenie ma jednak to, jaki rodzaj oprocentowania wybierzemy. Jeśli mamy kredyt z oprocentowaniem zmiennym, to oprocentowanie będzie wyższe, kiedy podniesiona zostanie wysokość stóp procentowych, zaś niższe, kiedy stopy zostaną obniżone. Z kolei wybierając oprocentowanie stałe, możemy być praktycznie pewni, że jego wartość, która została ustalona na samym początku pozostanie na niezmiennym poziomie do czasy spłaty kredytu. Oprócz całkowitych kosztów dość duże znaczenie ma również miesięczny koszt, który zależy od tego, jaka jest wysokość rat. Optymalna oferta to więc taka, która ma dopasowaną do naszych możliwości ilość oraz wysokość rat. Jeśli jesteśmy w stanie ponieść większe koszty kilku pierwszych rat, to możemy zdecydować się na raty malejące. W takim przypadku odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału. Przez to pierwsze raty będą dość spore, zaś kolejne coraz mniejsze. Ostatnia rata, to już niemal sama część kapitałowa z minimalną wartością odsetek.

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, musimy przygotować się na fakt, że bank poprosi nas o jakieś zaświadczenie o dochodach, czy też będzie wymagane zabezpieczenie kredytu w postaci podżyrowania przez inna osobę, albo też ubezpieczenie kredytu. Ubezpieczenie kredytu jest też coraz częściej oferowane wraz z ofertą kredytową. Warto zainteresować się, jaki zakres obejmuje ubezpieczenie. Jeśli zaciągamy większa kwotę kredytu na dłuższy termin spłaty, tym lepsze powinno być ubezpieczenie i uwzględniać jak najwięcej okoliczności.