Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/boss/public_html/brakoplat.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Brak opłat

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

poniedziałek 28 wrzesień antek

Bank to instytucja która pożycza nam pieniądze, które zdeponowali w niej inni klienci. Wiadomo, że pożyczając pieniądze bank chciałby posiadać stuprocentowe gwarancje, że oddane nam pieniądze odzyska w całości plus oczywiście zarobek banku. Dlatego banki stosują różnego typu zabezpieczania kredytów gotówkowych. Banki w zależności od wysokości udzielonego kredytu mogą zażądać jednego lub nawet kliku rodzajów zabezpieczenia. Najczęściej jako zabezpieczenie kredytu gotówkowego banki stosują weksle. Stosowane są trzy rodzaje weksli: weksel trasowany, weksel in blanco, weksel wystawcy z określonym terminem i sumą spłaty. Innymi zabezpieczeniami jakie stosują banki udzielając kredytów gotówkowych są różnego rodzaju poręczenia. Poręczenie polega na tym, ze osoba która zgodziła się na poręczenie, ze w sytuacji kiedy kredytobiorca nie będzie mógł sobie poradzić ze spłatą kredytu to ona przejmie za niego zobowiązania wobec banku. Poręczyciele musza posiadać odpowiednie dochody, a także spełniać inne warunki o których decyduje bank w umowie kredytowej. Kolejna formą zabezpieczenia kredytu gotówkowego jest zabezpieczenie bankowe. Osoba podpisująca tego rodzaju gwarancje bankową zobowiązuje się, że w razie niewypłacalności kredytobiorcy do pokrycia całego kapitału kredytu łącznie z odsetkami i innymi kosztami poniesionymi przez bank udzielający kredytu. Kolejnym rodzajem zabezpieczenia jest zastaw na rzeczach. Polega on ta tym, że w razie niewypłacalności kredytobiorcy bank będzie mógł sprzedać zabezpieczoną rzecz. Kolejnym zastawem jest zastaw na prawach, polega on ta tym, że w razie kłopotów ze spłatą bank przejmuje zbywalne prawa autorskie, patentowe bądź inne. Zabezpieczenie jest także blokada rachunków bankowych posiadanych przez dłużnika, bank może także przejąć wierzytelności ze sprzedaży towarów lub usług jako zabezpieczenie udzielonego kredytu gotówkowego. Jeszcze jednym rodzajem w jaki bank zabezpiecza się na wypadek niewypłacalności osoby biorącej kredyt jest ubezpieczenie kredytu. Ubezpieczenie kredytu może obejmować sytuacje kiedy kredytobiorca utraci źródło zarobkowania. Ubezpieczenie obejmuje także przypadki losowe takie jak nieszczęśliwe wypadki, utrata zdrowia i życia. Ubezpieczenia kredytu gotówkowego są oferowane w wersji podstawowej która obejmuje jedynie spłatę kapitału, odsetek i kosztów. Ubezpieczenie może także obejmować dodatkowe rzeczy takie jak pokrycie środków leczenia ubezpieczonego oczywiście ma to miejsce wtedy kiedy ubezpieczenie jest odpowiednio większe.