Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/boss/public_html/brakoplat.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Brak opłat

Najważniejsze normy prawne odnoszące się do udzielania kredytów gotówkowych

poniedziałek 29 maj antek

Funkcjonowanie kredytów gotówkowych w nowoczesnej gospodarce to standard. Zadłużenie gospodarstw domowych zdecydowanie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Roczna suma pożyczek krótkoterminowych to kilka miliardów złotych, z czego duża część zysków przypada prywatnym firmom pożyczkowym, czyli parabankom. Udzielanie kredytów gotówkowych jest tylko częściowo regulowane w instytucjach pozabankowych. Warto jednak poznać najważniejsze normy prawne odnoszące się do udzielania kredytów gotówkowych, aby lepiej zabezpieczyć budżet gospodarstwa domowego. W artykule poznasz również pożądane zmiany prawne w odniesieniu do pożyczek krótkoterminowych.

Charakterystyka głównych norm prawnych z rynku kredytowego

Prawo bankowe reguluje funkcjonowanie banków detalicznych. Z tego powodu banki detaliczne dokładnie monitorują zdolność kredytową klientów i odrzucają zbyt ryzykowne wnioski. Prywatnych firm pożyczkowych prawo bankowe natomiast nie dotyczy, co zapewnia większą elastyczność przy rozpatrywaniu wniosków pożyczkobiorców. Łamanie norm prawa bankowego wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie praktycznie całej gospodarki, ponieważ banki detaliczne zarządzają również depozytami (oszczędnościami) gospodarstw domowych. Udzielanie zbyt ryzykownych pożyczek zaburza działalność banków i prowadzi do pogorszenia płynności. Regulacje to zatem bardzo właściwe podejście.

Normy prawne dedykowane prywatnym firmom pożyczkowym

Standardowo przy udzielaniu pożyczek gotówkowych stosuje się normy ustawy o kredycie konsumenckim. To bardzo ciekawy dokument, w którym widać wszystkie obowiązki informacyjne pożyczkodawców, a także odpowiedzialność za podawanie wskaźnika RRSO niezbędnego do porównywania kredytów gotówkowych w przestrzeni krajowej oraz międzynarodowej. O kosztach pozaodsetkowych mówi natomiast ustawa antylichwiarska, która w dużym stopniu reguluje stawki spotykane na rynku kredytów krótkoterminowych. Ustawa antylichwiarska zabezpiecza szczególnie interesy kredytobiorców. Wszelkie spory pomiędzy kredytodawcami, a kredytobiorcami rozpatruje się w parabankach na zasadzie kodeksu cywilnego. W przypadku podpisania zbyt ryzykownej umowy wystarczy z niej wyjść w dwutygodniowym, ustawowym terminie. Poznanie głównych ustaw to droga do uzyskania uczciwego kredytu gotówkowego. Zyskujesz również przewagę przy negocjacjach, bo widzisz, jaka oferta jest powiązana z właściwymi paragrafami.

Warto poznać przepisy dotyczące udzielania kredytów gotówkowych

Normy prawne na rynku pożyczek krótkoterminowych to ochrona kredytobiorców, ale też pewne ograniczenie. Wiele prywatnych firm pożyczkowych odchodzi od niektórych reguł prawnych, co powoduje duże dysproporcje w kosztach umów o kredyty gotówkowe. Ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, a także ustawa antylichwiarska i kodeks cywilny to najważniejsze dokumenty, z którymi powinieneś się zapoznać. Dzięki temu unikniesz wielu problemów formalnych przy wyborze uczciwego kredytodawcy.


W jakich warunkach kredyt gotówkowy jest najbardziej opłacalny?

poniedziałek 24 kwiecień antek

Opłacalność kredytu gotówkowego to nie jest wartość stała. Zmienia się zgodnie z warunkami makroekonomicznymi, prawnymi, technologicznymi. Kiedy zatem pożyczka krótkoterminowa charakteryzuje się najwyższym poziomem opłacalności, a kiedy lepiej z niej zrezygnować?

Analiza opłacalności kredytu gotówkowego

Jednym z najważniejszych problemów w kredytach gotówkowych jest spłata odsetek. W okresie niskich stóp procentowych kredyt gotówkowy wyróżnia się niskimi kosztami. Rata miesięczna jest zazwyczaj optymalna. Niskie stopy procentowe to tylko jedna z wytycznych przed podpisaniem umowy kredytowej. Dochodzi do tego analiza kosztów pozaodsetkowych, chociażby opłaty za rozpatrzenie wniosku, prowizji. Akurat prowizja w większości przypadków obniża kwotę, którą faktycznie otrzymasz na konto. Dla niektórych kredytobiorców to ogromny problem, bo suma po odjęciu prowizji nie wystarczy na zaspokojenie konkretnej potrzeby. Czasami większy koszt zobowiązania jest równoważony przez ograniczenie formalności. W bankach detalicznych otrzymujesz kredyt gotówkowy dopiero po spełnieniu wymagań prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim. W parabankach panuje większa dowolność w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych. W nowoczesnych firmach pożyczkowych nie analizuje się nawet historii kredytowej klienta, czyli baz BIK i BIG. Korzystanie z jednej oferty cyklicznie jest premiowane lepszymi warunkami podpisania umowy kredytowej. Lojalność w parabankach prowadzi do uzyskiwania coraz większych kwot kredytu.

Oceniaj własną zdolność kredytową

Przy analizie ofert kredytowych nie oceniasz tylko opłacalności makroekonomicznej, wskaźników gospodarczych, regulaminów. Dokładnie przyjrzyj się strukturze własnych dochodów i wydatków. Czy możesz ograniczyć wydatki, aby zminimalizować problem raty kredytu? Czy szybko znajdziesz dodatkowe zatrudnienie w razie wystąpienia problemów ekonomicznych? To tylko niektóre pytania. Badanie własnej zdolności kredytowej jest niezbędne. Świadomość możliwości finansowych ogranicza ryzyko ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przyszłości. Najbardziej opłacają się oczywiście kredyty gotówkowe, krótkoterminowe. Nie zostajesz z nimi na lata i nie dopłacasz za ewentualną wcześniejszą spłatę, chociaż wiele zależy od warunków regulaminu.


Jak przedsiębiorca powinien przygotować się do pozyskania kredytu w banku?

wtorek 21 marzec antek

Pozyskanie profesjonalnego kredytu przez właściciela działalności gospodarczej jest najczęściej niezbędne dla przyśpieszonego rozwoju biznesu. Przedsiębiorca to szczególny podmiot na rynku kredytowym. Podlega bowiem dość skomplikowanym analizom niezbędnym do nawiązania długoterminowej współpracy. Bankowe metody oceny zdolności kredytowej właścicieli działalności gospodarczych charakteryzują się specyficznymi właściwościami. W artykule poznasz czynniki wpływające na zdobycie opłacalnych pożyczek przez przedsiębiorców.

Każdy właściciel biznesu powinien przygotować się do oceny zdolności kredytowej. Najczęściej ocena zdolności kredytowej występuje w strukturze ilościowej oraz jakościowej. W metodzie jakościowej oceny przedsiębiorcy uwzględnia się efektywność branży i potencjał sprzedaży produktów. Banki monitorują również kontakty z dostawcami oraz zaawansowane relacje zachodzące w grupie docelowej. Na pewno produkt lub usługa przedsiębiorcy zostanie zestawiona z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Klasyfikacja jakościowa przedsiębiorcy jest bardzo istotna w perspektywie udzielania większych kredytów. W takim przypadku bank detaliczny angażuje się w charakterze dużego inwestora, ale bez wpływu na zarządzanie. W wielu klasyfikacjach jakościowych bierze się pod uwagę nawet styl zarządzania, np. autorytarny lub demokratyczny, w tym dotychczasową historię współpracy z różnymi instytucjami finansowymi. Jakościowa analiza to jedna sprawa. Kolejny punkt to analiza finansowa, inaczej ilościowa. W analizie finansowej studiuje się wszystkie wskaźniki odpowiedzialne za wynik ekonomiczny działalności gospodarczej, w tym płynność. Akurat płynność odpowiada w analizie ilościowej za możliwość regulowania rat w terminie. Przedsiębiorca przedstawia również dane o innym zadłużeniu, o opłacalności sprzedaży. Jeżeli wprowadzasz na rynek nowy biznes przygotuj profesjonalny biznesplan. To bardzo duże ułatwienie przy pozyskiwaniu średniej wielkości kredytów.

Większy przedsiębiorca współpracuje nie tylko z bankami detalicznymi przy pozyskiwaniu dodatkowego kapitału. Przed właścicielami działalności gospodarczych otwiera się potencjał całego rynku kapitałowego na czele z emisją obligacji korporacyjnych, czy akcji. Niestety wejście na Giełdę Papierów Wartościowych wymaga dopełnienia wielu, najczęściej kosztownych formalności. Mniejsze podmioty korzystają z rynku alternatywnego obrotu NewConnect. Zdolność kredytowa przedsiębiorcy, a zdolność kredytowa osoby fizycznej to nieco inne wartości, jednak wszystko opiera się na analizie, czy dany kredytobiorca jest w stanie regulować terminowo zobowiązania. Bez tego nie ma mowy o nawiązaniu korzystnej współpracy.

Przedsiębiorca z solidnymi wskaźnikami ilościowymi oraz jakościowymi otrzyma na pewno większy kredyt od właściciela biznesu z problemami ekonomicznymi. A zatem im lepiej się rozwijasz, tym więcej pieniędzy otrzymujesz. W sytuacji kryzysowej musisz udowodnić, że twoje działania dotyczące restrukturyzacji przynoszą pozytywne wyniki. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem otrzymasz kredyt ratunkowy dla biznesu. Najgorsze ryzyko występuje w zerwaniu umowy przez bank już w trakcie trwania inwestycji. To możliwe, kiedy od firmy wycofają się, np. kluczowi klienci. Przy korzystaniu z bankowego kredytu w perspektywie działalności gospodarczej skupiaj się na otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, a także analizuj ryzykowne procesy. To ważne dla zabezpieczenia rentowności. Co myślisz o kredytach dla biznesu?


Kredyt konsolidacyjny, czym on właściwie jest?

poniedziałek 20 luty antek

Wiele osób może spłacać kilka kredytów na raz. Oprócz tego konieczne jest również pamiętanie o terminie raty takiego kredytu. W wielu sytuacjach spłacenie kolejnych kredytów może przerosnąć budżetowe możliwości podmiotu. Jak wyjść z takiej sytuacji? Najważniejsze będzie, aby zdecydować się na kredyt konsolidacyjny.

Pojęcie takiego kredytu czym się odznacza? Przede wszystkim należy mieć świadomość tego, że to produkt proponowany przez bank jaki ma za zadanie skonsolidować wszystkie obciążające kredyty. W dużym skrócie należy powiedzieć o tym, że zamiast kilku kredytów spłaca się tylko i wyłącznie jeden jak pożyczka bądź forma kredytu. Zasada działania takiego kredytu nie należy do najtrudniejszych. Jeśli chodzi o konkretne warunki połączenia kredytów w jeden to tyczy się to indywidualnych postanowień z bankiem. W większości przypadków taka sprawa będzie polegać przede wszystkim na skonsolidowaniu kredytów, aby w przypadku łącznej kwoty (wysokiej) raty były obniżone aniżeli suma obecnie płaconych rat. Jest to z pewnością możliwe dzięki opcji wydłużenia spłaty kredytu, obniżeniu oprocentowania oraz lepszemu zabezpieczeniu. Bez większych trudności można skonsolidować kredyty z różnych banków. Jest to tak w zasadzie główna idea kredytu konsolidacyjnego, aby połączyć kredyty od różnych pożyczkodawców. Z pewnością kredyt konsolidacyjny może pokryć wszystkie zobowiązania, a klient jest dłużnikiem wyłączanie tego banku od jakiego otrzymał kredyt konsolidacyjny. Konsolidacja kredytu opiera się różnych typach, polega to na hipotecznym, samochodowym lub gotówkowym.

Warto wiedzieć o tym, że występuję również zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego. Uzależnione jest ono od osoby. W przypadku kiedy zsumowany kredyt będzie wynosić dużą kwotę to najczęściej zabezpieczenie dotyczy nieruchomości, a w wielu przypadkach ta sprawa dotyczy kredytu hipotecznego konsolidacyjnego. W przypadku podjęcia decyzji o kredycie gotówkowym konsolidacyjnym jego decyzja opiera się na mniejszej kwocie. Podjęcie decyzji o kredycie konsolidacyjnym powinno wynikać ze względu na spłacanie kilku kredytów na jeden raz. Dla podmiotu może okazać się to zbyt dużym obciążaniem albo jakąś niewygodą. W wielu sytuacjach będzie dochodzić do tego, że konsolidacja jest za późno. Z tego względu klient winien działać z wyprzedzeniem, a powinno to dotyczyć tego momentu gdy zacznie się odczuwać trudności w zakresie zobowiązań i będzie istnieć szansa na to, aby móc wynegocjować korzystne warunki z bankiem. Jest to z pewnością


Lokaty bankowe i obligacje skarbowe, z czym to się je?

piątek 20 styczeń antek

Z pewnością posiadanie wolnego kapitału dotyczy zawsze chęci zdobycia jakiś większych zysków. Jeśli chodzi o inwestycje w notowanie na giełdzie papierów wartościowych może istnieć szansa na uzyskanie stóp zwrotu, jednak druga rzecz dotyczy przede wszystkim utraty uzyskanych środków. Obecnie do najbezpieczniejszych metod oszczędzania warto zaliczać obligacje skarbowe i lokaty bankowe.

Podjęcie decyzji może przynieść dość spory dylemat. Na samym początku należy się zdecydować na porównanie szacunkowe. Da się zauważyć, że z roku na rok lokaty uzyskują co raz większy spadek. Biorąc pod uwagę obligacje skarbowe można zauważyć dokładnie to samo. Jeśli chodzi o zalety lokat to warto powiedzieć o tym, że można automatycznie obliczyć swój zysk. Termin kapitalizacji jest ściśle określony. Na szczególną uwagę mogą zasługiwać nowy klienci, którzy tak właściwie mogą liczyć na większe oprocentowanie. Bezpieczeństwo lokaty stoi na bardzo wysokim poziomie. Utrata zainwestowanego kapitału dotyczy jedynie wyciągnięcia swoich oszczędności przed terminem wskazanym w umowie. Decydując się na zamrożenie kapitału na jakiś zdefiniowany czas, klient tak w zasadzie nie może wybrać gotówki z inwestycji. Jedynie taka sytuacja może się zdarzyć w momencie założenia lokaty dynamicznej. Jeśli chodzi o obligacje skarbowe to tak naprawdę warto powiedzieć o tym, że są to papiery wartościowe mogące być emitowane przez rząd poszczególnego kraju. To właśnie Minister Finansów jest w stanie pożyczyć poszczególną kwotę od nabywcy, a następnie zdecydować się na spłacenie jej w wyznaczonym czasie. Jeśli chodzi o działanie mechanizmu to jest bardzo podobne do lokaty. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to ta sprawa jest także dość istotna. Wszystko jest w głównej mierze ustalone od gospodarki poszczególnego kraju.

Jeśli chodzi o ostateczną decyzję wyboru między lokatą, a obligacją skarbową to tak właściwie ciężko ją podjąć. Przed końcowym wyborem warto się dowiedzieć o istniejących tutaj rozwiązaniach mogących zagwarantować jakieś korzyści. Osoby, które liczą na niemalże 100% bezpieczeństwo winny pomyśleć o tym, aby tak właściwie podjąć decyzję o lokacie. Obligacje skarbowe to także dobry wybór. Jednak, aby się na nie zdecydować konieczne będzie to, aby przeanalizować obecną sytuacje i je porównać. Każdy klient dysponując własnym kapitałem może pomyśleć o tym, aby tak naprawdę wybrać dla siebie jak najlepszą alternatywę. Pomocne strony w tym przypadku to oczywiście internetowe porównywarki.