Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/boss/public_html/brakoplat.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Brak opłat

Co to jest lokata bankowa?

piątek 10 listopad antek

Lokata bankowa jest to między innym umowa na piśmie sporządzona w siedzibie banku w której udział biorą dwie strony klient i przedstawiciel bankowy. Przy takie umowie są wszelkie zasady omawiane i przedstawiane dla klienta aby ten zrozumiał jak działa lokata którą chce założyć. Lokata jest to także powierzenie oszczędności klienta na depozyt bankowy a bank obiecuje gwarancję zabezpieczenia naszych oszczędności a także gwarantuje nam zyski z lokaty. Mówiąc o zysk możemy śmiało stwierdzić i dana lokata posiada proces generowania się odsetek dla klienta jest to zysk przy pracy lokaty a zysk też musi wygenerować także taka lokata dla banku.

Lokata bankowa jest to też sposób oszczędności przez klienta poprzez założenie depozytu w banku na który ulokuje oszczędności i w ten sposób powstanie lokata bankowa która będzie generować odsetki. Klient jest zobowiązany do wpłaty na depozyt określonej ilości gotówki jaką zadeklarował przy zawieraniu umowy przy przedstawicielu bankowym.

Umowa lokaty składa się z formy pisemnej i stanowi pełno prawną umową która jest wiążąca obie strony. Każda taka umowa posiada swoje regulaminy których należy przestrzegać jak to dotyczy klient i też banku. Bez takiej umowy spisanej w formie pisemnej nie możemy utworzyć lokaty czyli formy oszczędzania przez klienta. Oszczędzanie jest to lokowanie właśnie swoich oszczędności na lokatę która ma wypracować nam odsetki. Umowa działa w ten sam dzień od jej podpisania jest ona wiążąca i obejmuje dwie strony to jest nie podważalne.

Forma oszczędzania wybiera klienta ale przeważenie jest to lokata, większość ludzi lokuje swoje pieniądze do banku bo to aby nasze oszczędności były zabezpieczone i też nie leżały na depozycie ale też mogły zapracować na odsetki czyli zyski. Oszczędzanie jest formą odmawiania sobie kosztownych marzeń po to aby zabezpieczyć się na przyszłość w której nie wiemy co się wydarzy. Oszczędzanie ma temu zapobiec i poprawić nasz byt w trudnej dla nas chwili i z takiego założenia wychodzi lokata. Każdy przeciętny człowiek oszczędza ponieważ ma chęć się zabezpieczyć na daną chwilę nie żyje co dzień nam przyniesie ale ma taką nadzieje iż zabezpieczy się na zły dzień po to oszczędza. Oszczędzanie sprawia frajdę iż możemy mieć więcej więc oszczędza na lokacie bo wie że lokata przynosi korzyści w postaci odsetek.


Kredyt - oferty dla wszystkich

czwartek 28 wrzesień antek

Dzisiaj kredyty różnego rodzaju, a przede wszystkim kredyty gotówkowe na tak zwany dowolny cel stają się dostępne w zasadzie dla wszystkich. Tak szeroki do nich dostęp to wynik między innymi rosnącej z każdym rokiem konkurencji na rynku usług bankowych.

Banki aby przyciągnąć uwagę jak największej ilości klientów, starają się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Kredyty gotówkowe i łatwy do nich dostęp to kwestia, która interesuje wiele osób, nie dziwi więc to, że banki bardzo dbają właśnie o tą kwestię. Już od dawna znacznie zmniejszono ilość niezbędnych do uzyskania kredytu dokumentów. Obecnie w bardzo niewielu sytuacjach, zwłaszcza gdy kwota kredytu jest wyższa, banki żądają zaświadczenia o dochodach. Znacznie częściej klient musi jedynie złożyć oświadczenie o wysokości miesięcznie uzyskiwanych dochodów. Ale i z tego warunku wiele banków coraz częściej rezygnuje. Zwłaszcza w sytuacji, gdy klient posiada w konkretnym banku konto, nie musi przedstawiać ani zaświadczeń, ani oświadczeń. Bank bowiem ma dostęp do informacji o wpływach na konto klienta i tym samym może na ich podstawie przedstawić jak najbardziej interesującą dla klienta ofertę.

Ponadto banki starają się, aby każdy klient znalazł dla siebie jak najlepiej dobrany kredyt. Wiele ofert to tak zwane oferty promocyjne. Mają one zazwyczaj znacznie niższe oprocentowanie i tym samym niższy koszt całkowity kredytu, jednakże bywa, że takie oferty są przedstawiane z możliwością spłaty w krótszym okresie czasu. To zaś pociąga za sobą raty w nieco wyższej wysokości i nie każdy będzie w stanie je spłacać. Wówczas z pewnością znacznie lepiej jest zdecydować się na inną ofertę kredytu, której rata miesięczna nie będzie zbyt wielkim obciążeniem dla budżetu domowego.

To właśnie wysokość raty miesięcznej zdaniem wielu osób jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze ofert kredytowych. Rata musi być dopasowana do miesięcznych przychodów zainteresowanego klienta. Jednakże należy uwzględnić także niespodziewane i często nagłe wydatki, które mogą się pojawić. Banki powinny brać pod uwagę dochody i wydatki klienta, pozostawiając klientowi na życie minimalną, określoną w odpowiednich przepisach kwotę. Na pewno jednak każdy wcześniej powinien sam dokonać pewnych obliczeń i określić maksymalną wysokość raty miesięcznej.


Praktyczne zasady ochrony kredytobiorcy

poniedziałek 10 lipiec antek

Funkcjonowanie na rynku kredytowym nie jest zawsze łatwe i wymaga dużego zaangażowania pod względem dopełnienia niezbędnych formalności przy podpisywaniu umowy. Każdy kredytobiorca chce naturalnie zabezpieczyć maksymalnie interesy ekonomiczne budżetu domowego. Jakie techniki ochrony masz w ogóle do dyspozycji w przestrzeni krajowej? W artykule poznasz praktycznie zasady ochrony kredytobiorcy z uwzględnieniem aktualnych norm prawnych.

Monitorowanie wiarygodności kredytodawców niezbędne

W pierwszej kolejności możesz bez problemów monitorować wiarygodność pożyczkodawców. Bankom komercyjnym ufa się z reguły, ponieważ odpowiadają przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także przed prawem bankowym i wieloma innymi rozporządzeniami. Kontrola banków komercyjnych jest w Polsce na wysokim poziomie. Dzięki temu ostatni kryzys finansowy nie spowodował zbyt dużego zamieszania w narodowej gospodarce. Za wiarygodność pożyczkodawcy odpowiada przede wszystkim struktura kapitału. Po zmianach prawnych nie można prowadzić firmy pożyczkowej bez wniesienia kapitału zakładowego. Większość firm pożyczkowych to obecnie spółki z pełną księgowością i kapitałem zakładowym. Komisja Nadzoru Finansowego również sprawniej monitoruje podejrzane podmioty i wszczyna wobec nich postępowania wyjaśniające. Na nieuczciwe firmy pożyczkowe wskazują też sami kredytobiorcy w dyskusjach internetowych, a także lista ostrzeżeń KNF i aktualności Związku Firm Pożyczkowych. Jeżeli regularnie korzystasz z pożyczek warto zainteresować się wskazanymi instytucjami i raportami branżowymi. Czytanie umów kredytowych to bardzo ważna zasada, o której niestety wielu kredytobiorców zapomina. To jeden z najważniejszych problemów przy nawiązywaniu współpracy z parabankami.

Odgórna ochrona prawna coraz bardziej skuteczna

Po zmianach ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym ochrona kredytobiorcy jest praktycznie odgórna. Nie masz bowiem do czynienia z zawyżonymi kosztami pozaodsetkowymi i opłatami windykacyjnymi. Większe regularne branży to ogromna korzyść dla przeciętnego konsumenta. Jeżeli nie musisz obawiać się niekorzystnych kosztów pozaodsetkowych w umowach kredytowych, wtedy praktycznie każdy pożyczkodawca jest w stanie zaspokoić twoje potrzeby. Związek Firm Pożyczkowych potwierdza, że po zmianach prawnych na rynku kredytowym wiele nieuczciwych i nierentowych podmiotów zakończyło prowadzenie działalności. Przy aktualnych normach prawnych nie da się stracić już całości majątku przy zaburzeniach płynności w spłacie zobowiązania. Dotychczas największym problemem w Polsce była lichwa. Teraz pożyczki lichwiarskie przeniosły się zdecydowanie do szarej strefy. Na ten punkt trzeba bardzo uważać. Korzystanie z niezarejestrowanych pożyczkodawców na podstawie mało etycznych umów cywilnych to dalej ogromne zagrożenie dla majątku rodzinnego.

Trzeba uważać na nadmierne regulacje

Największe zagrożenie zmian prawnych na rynku kredytowym to ograniczenie dostępności do taniego pieniądza. Ochrona kredytobiorcy nie może pójść po prostu za daleko, ponieważ regularne cenowe w branży wywołują też negatywne konsekwencje, chociażby w postaci monopolu gigantów pożyczkowych, przedsiębiorstw z przewagą międzynarodowego kapitału. Ochrona kredytobiorcy wymaga przede wszystkim edukacji, dopasowania przepisów do aktualnych norm technologicznych, społecznych, ekonomicznych, komunikacji z całym sektorem. Publiczne ostrzeżenia oraz rejestry nieuczciwych firm pożyczkowych to bardzo pożyteczna praktyka. Czy twoim zdaniem ochrona kredytobiorcy w Polsce jest obecnie na dobrych warunkach?


Najważniejsze normy prawne odnoszące się do udzielania kredytów gotówkowych

poniedziałek 29 maj antek

Funkcjonowanie kredytów gotówkowych w nowoczesnej gospodarce to standard. Zadłużenie gospodarstw domowych zdecydowanie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Roczna suma pożyczek krótkoterminowych to kilka miliardów złotych, z czego duża część zysków przypada prywatnym firmom pożyczkowym, czyli parabankom. Udzielanie kredytów gotówkowych jest tylko częściowo regulowane w instytucjach pozabankowych. Warto jednak poznać najważniejsze normy prawne odnoszące się do udzielania kredytów gotówkowych, aby lepiej zabezpieczyć budżet gospodarstwa domowego. W artykule poznasz również pożądane zmiany prawne w odniesieniu do pożyczek krótkoterminowych.

Charakterystyka głównych norm prawnych z rynku kredytowego

Prawo bankowe reguluje funkcjonowanie banków detalicznych. Z tego powodu banki detaliczne dokładnie monitorują zdolność kredytową klientów i odrzucają zbyt ryzykowne wnioski. Prywatnych firm pożyczkowych prawo bankowe natomiast nie dotyczy, co zapewnia większą elastyczność przy rozpatrywaniu wniosków pożyczkobiorców. Łamanie norm prawa bankowego wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie praktycznie całej gospodarki, ponieważ banki detaliczne zarządzają również depozytami (oszczędnościami) gospodarstw domowych. Udzielanie zbyt ryzykownych pożyczek zaburza działalność banków i prowadzi do pogorszenia płynności. Regulacje to zatem bardzo właściwe podejście.

Normy prawne dedykowane prywatnym firmom pożyczkowym

Standardowo przy udzielaniu pożyczek gotówkowych stosuje się normy ustawy o kredycie konsumenckim. To bardzo ciekawy dokument, w którym widać wszystkie obowiązki informacyjne pożyczkodawców, a także odpowiedzialność za podawanie wskaźnika RRSO niezbędnego do porównywania kredytów gotówkowych w przestrzeni krajowej oraz międzynarodowej. O kosztach pozaodsetkowych mówi natomiast ustawa antylichwiarska, która w dużym stopniu reguluje stawki spotykane na rynku kredytów krótkoterminowych. Ustawa antylichwiarska zabezpiecza szczególnie interesy kredytobiorców. Wszelkie spory pomiędzy kredytodawcami, a kredytobiorcami rozpatruje się w parabankach na zasadzie kodeksu cywilnego. W przypadku podpisania zbyt ryzykownej umowy wystarczy z niej wyjść w dwutygodniowym, ustawowym terminie. Poznanie głównych ustaw to droga do uzyskania uczciwego kredytu gotówkowego. Zyskujesz również przewagę przy negocjacjach, bo widzisz, jaka oferta jest powiązana z właściwymi paragrafami.

Warto poznać przepisy dotyczące udzielania kredytów gotówkowych

Normy prawne na rynku pożyczek krótkoterminowych to ochrona kredytobiorców, ale też pewne ograniczenie. Wiele prywatnych firm pożyczkowych odchodzi od niektórych reguł prawnych, co powoduje duże dysproporcje w kosztach umów o kredyty gotówkowe. Ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, a także ustawa antylichwiarska i kodeks cywilny to najważniejsze dokumenty, z którymi powinieneś się zapoznać. Dzięki temu unikniesz wielu problemów formalnych przy wyborze uczciwego kredytodawcy.


W jakich warunkach kredyt gotówkowy jest najbardziej opłacalny?

poniedziałek 24 kwiecień antek

Opłacalność kredytu gotówkowego to nie jest wartość stała. Zmienia się zgodnie z warunkami makroekonomicznymi, prawnymi, technologicznymi. Kiedy zatem pożyczka krótkoterminowa charakteryzuje się najwyższym poziomem opłacalności, a kiedy lepiej z niej zrezygnować?

Analiza opłacalności kredytu gotówkowego

Jednym z najważniejszych problemów w kredytach gotówkowych jest spłata odsetek. W okresie niskich stóp procentowych kredyt gotówkowy wyróżnia się niskimi kosztami. Rata miesięczna jest zazwyczaj optymalna. Niskie stopy procentowe to tylko jedna z wytycznych przed podpisaniem umowy kredytowej. Dochodzi do tego analiza kosztów pozaodsetkowych, chociażby opłaty za rozpatrzenie wniosku, prowizji. Akurat prowizja w większości przypadków obniża kwotę, którą faktycznie otrzymasz na konto. Dla niektórych kredytobiorców to ogromny problem, bo suma po odjęciu prowizji nie wystarczy na zaspokojenie konkretnej potrzeby. Czasami większy koszt zobowiązania jest równoważony przez ograniczenie formalności. W bankach detalicznych otrzymujesz kredyt gotówkowy dopiero po spełnieniu wymagań prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim. W parabankach panuje większa dowolność w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych. W nowoczesnych firmach pożyczkowych nie analizuje się nawet historii kredytowej klienta, czyli baz BIK i BIG. Korzystanie z jednej oferty cyklicznie jest premiowane lepszymi warunkami podpisania umowy kredytowej. Lojalność w parabankach prowadzi do uzyskiwania coraz większych kwot kredytu.

Oceniaj własną zdolność kredytową

Przy analizie ofert kredytowych nie oceniasz tylko opłacalności makroekonomicznej, wskaźników gospodarczych, regulaminów. Dokładnie przyjrzyj się strukturze własnych dochodów i wydatków. Czy możesz ograniczyć wydatki, aby zminimalizować problem raty kredytu? Czy szybko znajdziesz dodatkowe zatrudnienie w razie wystąpienia problemów ekonomicznych? To tylko niektóre pytania. Badanie własnej zdolności kredytowej jest niezbędne. Świadomość możliwości finansowych ogranicza ryzyko ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przyszłości. Najbardziej opłacają się oczywiście kredyty gotówkowe, krótkoterminowe. Nie zostajesz z nimi na lata i nie dopłacasz za ewentualną wcześniejszą spłatę, chociaż wiele zależy od warunków regulaminu.