Dobre kredyty gotówkowe dla firm

Każda firma, aby się rozwijać musi inwestować w swój rozwój. Może to być na przykład inwestycja w nowe urządzenia, maszyny i technologie, czy też w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. To wszystko wymaga jednak odpowiednich środków, a nie wszystkie firmy są w stanie dokonać tych inwestycji ze środków własnych, posiadanych w danym okresie. Dlatego jedną z dobrych form finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć biznesowych są kredyty gotówkowe dla firm. Oprócz kredytów typowo inwestycyjnych firmy mogą skorzystać również z kredytów obrotowych. Tego typu kredyty są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności i pomagają utrzymać płynność finansową.
Oferta banków pod tym względem jest również bardzo szeroka, tak, jak ma to miejsce w przypadku klientów indywidualnych. Kredyty dla firm również różnią się oprocentowaniem, wysokością rat, czy czasem spłaty. Zasadniczo, zwłaszcza w przypadku kredytów inwestycyjnych kwoty takich kredytów są większe, ponieważ większe są też zasadniczo potrzeby przedsiębiorstw. Generalnie oferty banków są też bardzo często zróżnicowane jeżeli chodzi o wielkość przedsiębiorstw. Na przykład nieco odmienne warunki będą miały zastosowanie dla mikroprzedsiębiorstw, czy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, inne dla małych i średnich firm, a jeszcze inne dla dużych firm, czy korporacji. Dzięki temu można dopasować ofertę do specyfiki i skali danej inwestycji, czy po prostu możliwości i potrzeb firmy.

Aby uzyskać kredyt, przedsiębiorstwo musi spełniać odpowiednie warunki, gwarantujące spłatę kredytu. Przede wszystkim ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa musi być w miarę stabilna, gdyż to zagwarantuje, że w przyszłości przedsiębiorstwo będzie miało odpowiednie środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jako zabezpieczenie kredytu mogą posłużyć elementy majątku przedsiębiorstwa, na przykład takie, jak maszyny, czy samochody. Podobnie jak osoby indywidualne, firmy również muszą posiadać dobrą przeszłość kredytowa, czyli mieć terminowo uregulowane poprzednie zobowiązania. W tym wypadku historia kredytowa również jest dostępna w Biurze Informacji Kredytowej. W przypadku zaciągania kredytu na realizację jakichś inwestycji, konieczne może być posiadanie biznesplanu, choć nie zawsze jest on wymagany, na przykład w przypadku inwestycji na mniejsza skale, gdzie konieczne są mniejsze  nakłady i mniejsza jest kwota zaciąganego kredytu. Dzięki takiemu biznesplanowi bank może ocenić szanse na powodzenie przedsięwzięcia, w wiec na opłacalność zaciągania kredytu.

Zobacz także:  Kto może zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Mimo konieczności spełnienia wielu warunków do otrzymania kredytu, załatwianie formalności z tym związanych nie musi być wcale skomplikowane i monotonne. Coraz więcej tego typu spraw można załatwić online i to nawet w kilkanaście minut. Szczególnie zastosowanie ma to przy nieco mniejszych kwotach. Dzięki temu nie tylko uzyskanie kredytu jest łatwiejsze, ale przedsiębiorca oszczędza również swój cenny czas.